headerphoto

Rejsy barkami --- wspaniała przygoda dla każdego

SZKOLENIE

 • Przed każdym rejsem przeprowadzany kompleksowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, obsługi jachtu i omawiamy proponowaną trasę rejsu
Czas szkolenia uzależniony jest od już posiadanych umiejętności (często osoby czarterujące do doskonali żegalrze i motorowodniacy ) - każdy startuje w rejs z kompletem umiejętności ( prowadzenie , zawracanie, parkowanie, dobijanie i odbijanie od kei ,zachowanie w czasie śluzowania ) .


INFORMACJE

 • Początek i koniec rejsu w Marinie RYBINA (GPS N: 54° 17' 6" E: 19° 7' 4") - dogodny dojazd samochodem (na miejscu parking strzeżony), możliwość zorganizowania transferu z dworca kolejowego lub lotniska w Gdańsku. W pobliżu Mariny (ok. 100m) znajdują się sklepy spożywcze/przemysłowe (czynne również w sobotę i niedzielę do późnych godzin wieczornych, co umożliwia zrobienie zakupów zaraz przed rejsem)
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozpoczęcia i/lub zakończenia rejsu w Elblągu (trasa nr 4) oraz w Gdańsku
 • Standardowy czarter trwa 7 dni (i wielokrotność 7 dni) - od niedzieli godz. 12.00 do soboty godz. 12.00 (indywidualnie ustalamy krótsze lub dłuższe terminy wynajmów)
 • Zakupy można też robić w miejscowościach na trasie rejsu, znaczna część sklepów (zwykle czynnych do późnych godzin nocnych) znajduje się w pobliżu szlaku wodnego
 • Dopłata do jachtu VISTULA z silnikiem stacjonarnym diesla i sterem strumieniowym wynosi 400,zł
 • Dopłata za osłonę kokpitu (dopinana z elementów) wynosi 200,zł
 • Czarterujący wpłaca kaucję zwracaną po rejsie w wysokości 2.500,zł
 • Czarterujący pokrywa we własnym zakresie koszty: paliwa (250-450zł), gazu (max. 70 zł), wody pitnej (max. 70 zł), opłat za cumowanie w przystaniach (20-55 zł/dzień) oraz parkingu strzeżonego dla samochodu (15 zł/dzień), wypożyczenie roweru 70 zł/szt./ tydzień, wypożyczenie pościeli - 60 zł/tydzień,


CZARTERUJĄCY OTRZYMUJE W RAMACH CENY CZARTERU

 • Przed rejsem przeprowadzany kompleksowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, obsługi jachtu i omawiamy proponowaną trasę rejsu
 • Czarterujący otrzymuje dokładne mapy i locje szlaku w języku polskim, angielskim i niemieckim wraz z cennymi wskazówkami organizacyjnymi i turystycznymi
 • Jacht, który posiada miejsca do spania dla 7 osób (dla każdego uczestnika przysługuje śpiwór i koc) oraz szafki na ubrania i rzeczy osobiste
 • Standardowym wyposażeniem jest oprócz toalety z WC i prysznicem (zewnętrznym - dot. tylko jachtu Weekend) z ciepłą wodą, także centralne ogrzewanie, w pełni wyposażona kuchnia z lodówką, ciepłą i zimną wodą i zastawą stołową.
 • Ponadto każda jednostka wyposażona jest również lornetkę, latarkę
 • Pełny wykaz wyposażenia jachtu znajduje się w Protokole Zdawczo-Odbiorczym podpisywanym przy przekazaniu jachtu Czarterującemu
 • Pomoc przedstawiciela Właściciela: techniczną, logistyczną, planistyczną i operacyjną


ZASADY EKSPLOATACJI JACHTU PRZEZ CZARTERUJĄCEGO

 • Czarterujący zobowiązuje się przez cały okres trwania czarteru eksploatować jacht zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Właściciela, Instrukcją Obsługi Jachtu, z którą zapoznaje się, akceptuje i podpisuje podczas szkolenia przed rejsem, obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem oraz dobrą praktyką wodniacką. Oczywistym jest, że Czarterującemu nie wolno prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków opóźniających reakcje. Na Czarterującym spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności
 • Czarterującemu nie wolno czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu
 • Czarterujący nie ma prawa czarterowania jachtu osobom trzecim, a prowadzenie jachtu innym członkom załogi może przekazać na własną odpowiedzialność
 • Czarterujący ma obowiązek natychmiast zgłosić Właścicielowi lub jego przedstawicielowi wszelkie awarie, uszkodzenia i wypadki, które wydarzyły się na jachcie. Właściciel podejmuje wszystkie dostępne kroki, by pomóc Czarterującemu przez wezwanie pomocy lub usunięcie awarii. Czarterującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie, ani zwrot opłaty czarterowej z przyczyn opisanych powyżej, jak również z powodu przestojów spowodowanych przerwami w rejsie np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych
 • Czarterujący samodzielnie wykonuje podstawowe czynności bieżącej, normalnej eksploatacji jachtu np. związane z prowadzeniem, utrzymaniem czystości, wypróżnianiem WC, wyrzucaniem śmieci. Czarterującemu nie wolno wymieniać butli gazowych (dot. tylko jachtu Weekend) - te czynności zarezerwowane są dla przedstawiciela Właściciela


Podstawa prawna - ustawa o sporcie - rejsy barką nie wymagają uprawnienień :

" Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach.""

Pełen tekst ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. >>>


Barkami.pl - kontakt

tel : 667 463 812 lub 601 655 896

info@barkami.pl