headerphoto

Rejsy barkami --- czartery pętla Żulaw

SZKOLENIE

 • Przed każdym rejsem przeprowadzany kompleksowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, obsługi jachtu i omawiamy proponowaną trasę rejsu
Czas szkolenia uzależniony jest od już posiadanych umiejętności (często osoby czarterujące do doskonali żegalrze i motorowodniacy ) - każdy startuje w rejs z kompletem umiejętności ( prowadzenie , zawracanie, parkowanie, dobijanie i odbijanie od kei ,zachowanie w czasie śluzowania ) .


INFORMACJE

 • Początek i koniec rejsu w Marinie RYBINA (GPS N: 54° 17' 6" E: 19° 7' 4") - dogodny dojazd samochodem (na miejscu parking strzeżony), możliwość zorganizowania transferu z dworca kolejowego lub lotniska w Gdańsku. W pobliżu Mariny (ok. 100m) znajdują się sklepy spożywcze/przemysłowe (czynne również w sobotę i niedzielę do późnych godzin wieczornych, co umożliwia zrobienie zakupów zaraz przed rejsem)
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozpoczęcia i/lub zakończenia rejsu w Elblągu (trasa nr 4) oraz w Gdańsku
 • Standardowy czarter trwa 7 dni (i wielokrotność 7 dni) - od niedzieli godz. 12.00 do soboty godz. 12.00 (indywidualnie ustalamy krótsze lub dłuższe terminy wynajmów)
 • Zakupy można też robić w miejscowościach na trasie rejsu, znaczna część sklepów (zwykle czynnych do późnych godzin nocnych) znajduje się w pobliżu szlaku wodnego
 • Dopłata do jachtu VISTULA z silnikiem stacjonarnym diesla i sterem strumieniowym wynosi 400,zł
 • Dopłata za osłonę kokpitu (dopinana z elementów) wynosi 200,zł
 • Czarterujący wpłaca kaucję zwracaną po rejsie w wysokości 2.500,zł
 • Czarterujący pokrywa we własnym zakresie koszty: paliwa (250-450zł), gazu (max. 70 zł), wody pitnej (max. 70 zł), opłat za cumowanie w przystaniach (20-55 zł/dzień) oraz parkingu strzeżonego dla samochodu (15 zł/dzień), wypożyczenie roweru 70 zł/szt./ tydzień, wypożyczenie pościeli - 60 zł/tydzień,


CZARTERUJĄCY OTRZYMUJE W RAMACH CENY CZARTERU

 • Przed rejsem przeprowadzany kompleksowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, obsługi jachtu i omawiamy proponowaną trasę rejsu
 • Czarterujący otrzymuje dokładne mapy i locje szlaku w języku polskim, angielskim i niemieckim wraz z cennymi wskazówkami organizacyjnymi i turystycznymi
 • Jacht, który posiada miejsca do spania dla 7 osób (dla każdego uczestnika przysługuje śpiwór i koc) oraz szafki na ubrania i rzeczy osobiste
 • Standardowym wyposażeniem jest oprócz toalety z WC i prysznicem (zewnętrznym - dot. tylko jachtu Weekend) z ciepłą wodą, także centralne ogrzewanie, w pełni wyposażona kuchnia z lodówką, ciepłą i zimną wodą i zastawą stołową.
 • Ponadto każda jednostka wyposażona jest również lornetkę, latarkę
 • Pełny wykaz wyposażenia jachtu znajduje się w Protokole Zdawczo-Odbiorczym podpisywanym przy przekazaniu jachtu Czarterującemu
 • Pomoc przedstawiciela Właściciela: techniczną, logistyczną, planistyczną i operacyjną


ZASADY EKSPLOATACJI JACHTU PRZEZ CZARTERUJĄCEGO

 • Czarterujący zobowiązuje się przez cały okres trwania czarteru eksploatować jacht zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Właściciela, Instrukcją Obsługi Jachtu, z którą zapoznaje się, akceptuje i podpisuje podczas szkolenia przed rejsem, obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem oraz dobrą praktyką wodniacką. Oczywistym jest, że Czarterującemu nie wolno prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków opóźniających reakcje. Na Czarterującym spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności
 • Czarterującemu nie wolno czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu
 • Czarterujący nie ma prawa czarterowania jachtu osobom trzecim, a prowadzenie jachtu innym członkom załogi może przekazać na własną odpowiedzialność
 • Czarterujący ma obowiązek natychmiast zgłosić Właścicielowi lub jego przedstawicielowi wszelkie awarie, uszkodzenia i wypadki, które wydarzyły się na jachcie. Właściciel podejmuje wszystkie dostępne kroki, by pomóc Czarterującemu przez wezwanie pomocy lub usunięcie awarii. Czarterującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie, ani zwrot opłaty czarterowej z przyczyn opisanych powyżej, jak również z powodu przestojów spowodowanych przerwami w rejsie np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych
 • Czarterujący samodzielnie wykonuje podstawowe czynności bieżącej, normalnej eksploatacji jachtu np. związane z prowadzeniem, utrzymaniem czystości, wypróżnianiem WC, wyrzucaniem śmieci. Czarterującemu nie wolno wymieniać butli gazowych (dot. tylko jachtu Weekend) - te czynności zarezerwowane są dla przedstawiciela Właściciela


Podstawa prawna - ustawa o sporcie - rejsy barką nie wymagają uprawnienień :

" Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach.""

Pełen tekst ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. >>>


RODO
Administratorem Twoich danych jest firma Znakomicie.pl- M.Panek z siedzibą w Sopocie ul Armii Krajowej 116a/54 , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 739-145-25-36, REGON: 191098580.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@znakomicie.pl
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem Sopot ul Armii Krajowej 116a/54

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
- marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
- finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@znakomicie.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez naszą firmę w ramach zawieranych z Tobą umów.

Barkami.pl - kontakt

tel : 667 463 812 lub 601 655 896

info@barkami.pl